Thursday, March 1, 2012

Referat Debatt: religiøse hodeplagg og symboler i domstoleneGjennom historien har religioner inspirert mennesker til både å gjøre  gode handlinger, men  dessverre også onde handlinger. Religionen har også blitt misbrukt for å oppnå makt. Den sekulariseringsprosessen som ble satt i gang i Norge har langt på vei klart å skille kirke og stat, det er fortsatt en pågående prosess.
Samfunnet er uansett et av de mest sekulære i verden. Sekularisme er ikke antireligiøst, den skaper en ramme for religiøs pluralisme. Med innvandring til Norge, har spørsmålet om religionens plass i samfunnet blitt aktuell igjen. Debatten handler først og fremst om bruk av religiøse symboler. LIM ser ikke på motstanden mot bruk av religiøse hodeplagg i politi og rettsvesen som en konflikt mellom majoritet kontra minoritet, det er like fullt et flertall blant minoriteter som ikke ønsker bruk av religiøse symboler hos maktinstitusjoner som politi og rettsvesen. Diskusjonen under dette møtet var åpent og reflekterende. Det var en opplyst debatt fri for fordommer og fremmedfrykt.
En av våre dyktigste meningsmotstandere i panelet, Sundeep Singh meddelte også at kanskje må man vinne folkets tillit først før man presser sine symboler inn i dømmende makt og 'krever' tillit. Han brakte også et annet viktig poeng:  Islam kan ikke være utgangspunkt for all diskusjon om religion og det sekulære Norge. Den egentlige pluralismen i det norske samfunnet kommer i skyggen av Islam-debatten.

 Av spørsmål fra salen/studentene, la jeg spesielt merket til to spørsmål. En fra en hijab-bruker som spurte om hvordan det kan stilles spørsmål rundt hennes verdinøytralitet, kun fordi hun bærer et symbol på sin personlig tro, og se bort i fra at hun har studert norsk lov i 5 år og setter norske lover over alt annet. Hva er verdinøytral egentlig?

 Det andre kom fra en jente som ville ha klargjøring av hva sekularisme egentlig innebærer. Betyr det at man har som mål å fjerne all religiøsitet / symboler fra samfunnet generelt? Disse spørsmål fra studentene er viktige å må tas på alvor. Samtidig er mitt inntrykk at mange legger ensidig vekt på hensynet til antidiskriminering uten å tenke på viktigheten av å sikre  sekulære og nøytrale institusjoner i et stadig mer pluralistisk samfunn. Det er det dette egentlig handler om. For å skape en god ramme rundt pluralismen, trenger vi visse verdinøytrale fellesområder. Dette må ikke forstås som et ønske om å fjerne uttrykk for mangfoldet.

Debatten ble holdt 20.03.2012 i frokostkjelleren Oslo Sentrum i regi av MenneskerettighetsUka UiO
Ordstyrer var- Aksel Braanen Sterri. Han er mastergradsstudent i statsvitenskap, leder i tenketanken Progressiv

Panel- - Karin Woldseth Frp, - Ingvill Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter, - Lisa Christoffersen fra Arbeiderpartiet, - Shabana Rehman, LIM – Likestilling, Integrering og Mangfold,- Sundeep Singh, MinoJur

Panelet ble blant annet stilt disse spørsmålene: ( LIM vil legge ut svarene på sine nettsider over helgen)

1. Er retten til å bære religiøse hodeplagg en menneskerett?

2. Bør bruken av religiøse hodeplagg forbys på visse områder?
3. Hva begrunner et forbud mot religiøse hodeplagg i domstolene – blant fagdommere, aktorer mv.?
4. Hva gjør at jurister står i en særstilling i denne sammenhengen?
For mer informasjon om LIM trykk HERShabana Rehman hired as information manager at LIMOslo, 1 March 2012:

Shabana Rehman is employed as an information manager in the LIM  , the organization made ​​up of secular Norwegian Muslims who want to promote liberal values ​​in society.

- Shabana Rehman has for years been a strong voice in public debate, a champion of liberal values ​​and a great source of inspiration for many. She got a solid expertise and a strong commitment to issues LIM works forsuch as gender equality, integration and diversity, says head of LIM , Tina Shagufta Kornmo

- In a time where extremes dominate the media, it is actually rebellious to act moderateI chose LIM because it is the organization that strongly express the freedom I have struggled for many years. Here, men and women, Muslims and atheists works together to educate, create community and counteract reactionary forces. LIM look forward, says Shabana Rehman.

LIM want to be a knowledge-based organization and a constructive voice in the integration debate, we want to mobilize secular and liberal Muslims as an counterweight to the more religious-conservative forces, and also highlight the diversity of the immigrant communitiesLIMS work is mainly based on voluntary participationVisit the LIMS website for more information  LIM