Wednesday, June 8, 2011

Uten tvil

Hvordan skal vi forholde oss til fanatisme og tilregnelighet? Det er her det må pløyes ny mark.
En fanatiker tar ikke inn noe annet eller noen andres syn i sitt verdensbilde. De er programmert.
Breivik mangler det mest grunnleggende i all menneskelig virksomhet, han mangler tvil. Den konstruktive tvilen er det som skiller normale tenkende mennesker fra fanatikerne.
Under rettssaken, som den tiltalte kaller propagandafasen, har de fleste kommentarer fra ham vært strategiske og kalkulerte.
Fra hans første utsagn om at dommeren er en venninne av søsteren til Gro Harlem Brundtland, til det siste som i denne fasen ble sagt til Raymond Johansen; - Den norske etniske gruppen, blå øyne og blondt hår, er utrydningstruet.
På samme måte som han visste hva han gjorde 22. juli, vet Breivik godt hva han gjør for hvert ord han får mulighet til å si i rettssal 250. 
Han har gjennom terror forsøkt å spre frykt, og nå forsøker han å skape mer helvete ved å trigge de som måtte bli trigget av nasjonalsjåvinistiske og rasistiske kommentarer.

Fortsatt farlig

Det er med en ond tilregnelighet han forsøker å spre «dø, eller drep»- retorikken ut til de utilregnelige. Folk som tror de er under angrep, folk som tror de er utrydningstruet, vil også til slutt ty til vold, er logikken.
Og han vil kunne briljere som den frontsoldaten han har utpekt seg selv til å være. Derfor er Breivik fortsatt en farlig mann, selv om han ikke er på frifot. Det er den programmerte, fanatiske terroristen i propgagandafasen. 
Det er slik han forsøker å etablere celle 2 og 3. I rettssal 250. Trusselen om selvterminering er også en del av dette.
Det er retorikken fanatikeren bruker. Den mannsjåvinistiske retorikken. Blant de høyreorienterte vitnene som skulle bekrefte Breiviks virkelighetsoppfatning var det kun hvite menn.
Det gir et bilde av at det er sinte hvite menn som har plukket opp politisk Islam som menneskehetens hovedfiende, mens deres raseri egentlig er rettet mot myndighetene. De føler seg alle forfulgte. De føler seg alle sensurerte.
Lippestad forsøker å vise hvor forkvaklede meninger folk kan ha og samtidig være tilregnelige, slik at vi skal tro på at Breivik er tilregnelig i sin forkvaklethet. Flere vitner gjennomskuet det, protesterte kraftig og ble frafalt.

Fanatisme er avgjørende

Men vitnene kunne ikke bidra med noen ting. Selv om Breivik hadde hevdet at jorden var under angrep fra små grønne menn, og gitt det som begrunnelse for at han ble nektet å få sine saker på trykk i avisene, at det finnes politikere som ikke bryr seg om det, og at hans etniske gruppe er i ferd med å bli utryddet av invasjon fra rommet, så hadde det likevel vært mulig å oppspore folk som delte hans virkelighetsoppfatning
Det er ikke likheten mellom Breiviks virkelighetoppfatning og meningfellers virkelighetsoppfatning som er avgjørende, men med hvilken grad av fanatisme denne oppfatningen bæres frem. 
«Handlingene han er tiltalt for, og den avstumpethet han viser overfor de drap og terrorhandlinger han erkjenner å ha begått, gjør at han skiller seg fra alt de sakkyndige tidligere har sett i psykiatrisk praksis», har Tørrissen og Aspaas tidligere skrevet.
De mener Breivik utfordrer de gjeldende klassifikasjonssystemene og forståelsesmodellene, spesielt i grenselandet «mellom realitetsbrist og politisk fanatisme med tilhørende massedrap og grovt hensynsløse holdninger».
Som en gategjengleder han aldri ble, som en Ola Potet i kamp mot Ali Pakkis i en øst-vestkant krig der jenter enten er potethorer eller pakkismadrasser, forsøkte Breivik å fortelle om krenkelser hans «folk» er blitt utsatt for. 
Med tanke på alle han drepte og måten han drepte dem på, kan hjerteskjærende scener mellom bydelenes gategjenger aldri bli forstått som noe annet en bagateller som blir misbrukt til å legitimere en massakre.

«Verdens farligste dyr»

Tenåringskriminalitet, nabokrangler, og mikroaggresjoner skal i følge Breiviks egen tilleggsforklaring ligge til grunn for radikaliseringen av ham.
Ja, mange er rasende engasjerte av innvandrings- og integreringspolitiske utfordringer. Dette handler ikke om Skøyen eller Tøyen, men om Breivik fra han ble født til han 22. juli 2011 valgte å drepe.
Verken venstreorienterte eller høyreorienterte har i retten klart å dy seg, de har alle i større eller mindre grad benyttet anledningen til å ta et oppgjør med meningsmotstandere, og fremme sitt syn.
Mens både forsvar og aktorat har tydeligjort at det ikke er ideologi, men spørsmål om tilregnelighet som styrer deres spørsmål, har nettopp ideologien blitt fremsatt i retten uten et skikkelig oppgjør, uten korrigering, uten å bli tilstrekkelig brynt mot fakta, fra begge ytterfløyer. Nettopp på grunn av spørsmålet om tilregnelighet.
Demonisering av egne landsmenn befrir oss ikke fra denne voldelige fanatismen som utløste 22 juli terroren.
I dyreparken i København kan man se et skilt utenfor et bur der det står: «Verdens farligste dyr». Kikker du inn i dette buret, ser du rett i et speil.

No comments:

Post a Comment